Har du fått belastet et beløp dobbelt, ikke mottatt vare eller er utsatt for svindel, kan du be om å få tilbakebetalt beløpet gjennom reklamasjon. 

Dersom du har handlet med ditt MasterCard fra vårt kredittkortselskap Eika Kredittbank AS og selger ikke ivaretar sine forpliktelser, kan du reklamere på belastningen til Eika Kredittbank for å få erstatning. Det samme gjelder dersom du oppdager ukjente eller dobbelt belastede transaksjoner på kortet ditt.

Du kan ha reklamasjonsrett i disse tilfellene: 

- Svindel

Hvis du blir utsatt for svindel og et beløp du ikke vedkjenner deg er trukket fra ditt MasterCard, kan du få dekket tapet av Eika Kredittbank AS.

Skjemaene «Egenerklæring svindel» og «Transaksjoner svindel» skal benyttes. Kopi av politianmeldelse må sendes med.

- Feil eller mangler på en vare eller tjeneste du har kjøpt hvor det oppstår en tvist med selger

Dette kan være at varen/tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert eller at den har mangler. Klagen må være skriftlig og all nødvendig dokumentasjon må foreligge.

  • Handelen er gjennomført med MasterCard levert av Eika Kredittbank AS
  • Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt
  • Du må ha forsøkt å løse saken med selger først
  • Hvis du har forhåndsbetalt for en vare, reise eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du også kreve pengene refundert.

Skjemaet «Egenerklæring dispute» skal benyttes. 

- Gjentakende transaksjoner/abonnement

Når du er uenig i gjentakende transaksjoner fordi dette ikke var tydelig og de generelle salgsvilkårene var adskilte. Skjemaet «Egenerklæring dispute» skal benyttes.

Egenerklæringer* (gjelder kun for kredittkort):

Egenerklæring dispute
Egenerklæring svindel
Transaksjoner svindel

* Egenerklæring for svindel eller tvist knyttet til ditt Visa bankkort får du ved henvendelse til banken.

Saksbehandling:

- Reklamasjon ved svindel eller tvist knyttet til ditt Mastercard kredittkort utføres av vårt kredittkortselskap, Eika Kredittbank.

- Reklamasjon ved svindel eller tvist knyttet til Visa bankkort (debetkort) utføres av banken.

Kontaktinfo

Eika Kredittbank AS
Postboks 1228
2806 Gjøvik

E-post: reklamasjon@eika.no

(+47) 91503850