Soknedal Sparebank setter ned renten på boliglån med inntil 0,85 prosentpoeng fra 14.april for eksisterende kunder og nye kunder fra den 26.mars 2020. Boliglånskundene blir varslet pr. brev i nettpost og pr. ordinært brev for de uten nettpost.

Varslet var planlagt utsendt før påske, men grunnet kapasitetsutfordringer lar det seg ikke gjøre. Renteendringen utsettes også en uke fra 7. april til 14. april av samme årsak.

Renten på innskudd settes ned fra den 20. mai og varsles på samme måte som renteendring på utlån.

Vi ønsker å være en god samarbeidspartner og ta vår del av samfunnsansvaret i denne utfordrende tiden. Derfor iverksetter vi nå renteendringen på utlån uvanlig raskt for å imøtekomme våre kunders behov.

Dersom din privatøkonomi eller din bedrift får utfordringer knyttet til de restriksjoner som myndighetene gjennomfører, oppfordrer vi deg på det sterkeste å ta kontakt med banke så tidlig som mulig. Sammen finner vi gode løsninger.