Soknedal Sparebank setter ned renten på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng fra 9.juni for eksisterende kunder og nye kunder fra den 14.mai 2020. Boliglånskundene blir varslet pr. brev i nettpost og pr. ordinært brev for de uten nettpost.

Næringslån settes ned med 0,20 prosentpoeng fra samme dato.

Renten på innskudd settes ned fra den 14.juli og varsles på samme måte som renteendring på utlån.

Vi ønsker å være en god samarbeidspartner og ta vår del av samfunnsansvaret i denne utfordrende tiden. Derfor iverksetter vi nå renteendringen på utlån uvanlig raskt for å imøtekomme våre kunders behov.

Dersom din privatøkonomi eller din bedrift får utfordringer knyttet til de restriksjoner som myndighetene gjennomfører, oppfordrer vi deg på det sterkeste å ta kontakt med banke så tidlig som mulig. Sammen finner vi gode løsninger.