Nye krav til legitimasjon

Nye krav til legitimasjon

Soknedal Sparebank er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av kundeforhold. Man er også pålagt i en løpende kundekontroll å innhente ny legitimasjon, der det viser seg at tidligere dokumentasjon er manglende eller for dårlig.

 

Hvilken type legitimasjon må forevises?

 

Legitimasjon

Vi behøver oppdatert legitimasjon fra mange av våre kunder. Selv om man har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold med oss er det viktig at man er legitimert riktig. Alle banker er nå lovpålagt å ha oppdatert legitimasjon på sine kunder for at man rett og slett skal være sikker på at "du er du".

Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Har man ikke pass kan man legitimere seg med førerkort.

Har du utenlandske legitimasjonsdokumenter, kan det kreves tilleggsdokumentasjon. Ta kontakt for nærmere informasjon på tlf. 72430040.

 

 

BankID

For å kunne ha BankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass. BankID er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

 

Epost fra Soknedal Sparebank.

De av våre kunder som må fremvise legitimasjon i forbindelse med nytt lovverk vil motta en epost fra oss om dette. Man kan da når som helst i vår åpningstid komme innom en av våre avdelinger i Soknedal, Støren eller Valentinlystsenteret i Trondheim for å legitimere deg ved å få passet scannet.

tillegg har vi følgende utvidede åpningstider for å gjøre det enklere å komme innom oss:

         * Soknedal         Tirsdag 7.mai kl 15.00 - 19.00

         

Tidspunktene utover ordinær åpningstid gjelder kun for kunder som skal legitimere seg.

 

Nettbank/Mobilbank

I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.