Innhold

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle de vanligste tjenestene fra nettbanken. Bare mye enklere!

Gavetildeling

I likhet med tidligere år skal Soknedal Sparebank også i år dele ut noe av fjorårets overskudd til allmennyttige formål.


             Søknadsfrist 10.februar