Hauka forsamlingshus
Fellesskap i Soknedal Soknedal jeger og fisk  Hauka ungdomslag  
Myrvang grendahus  Soknedal onsdagsklubb  Sangkoret samhald   
Hauka couronne klubb  Soknedal misjonshus  HLF Midtre Gauldal  
Sokna Il. Soknahytta Hauka Grendalag  Soknedal Røde Kors  
Internasjonal kvinnegruppe Kjøtrød grendahus  Samarbeidsgr.pensjonistfor.MGK  
Soknahall AL Soknedal Barnekor  Soknedal 4H   
Hauka villmarksbarnehage  Budal Samfunnshus Støren cykleklubb   
Soknedal husflidslag  NMK Støren Soknedal skolekorps   
Soknedal historie og museumslag         Midtre Gauldal mental Helse Norfjordhest/lynghest Midt-Norge