Næringsforsikring

Vår Næringsforsikring er en skreddersydd forsikring for alle bedriftskunder.
  • Markedets beste dekninger for eiendeler og avbrudd
  • Inkluderer ansvar- og retthjelpsforsikring
  • Inkluderer kriminalitetsforsikring
Kontakt meg om Næringsforsikring

Dette dekker forsikringen

Brann-, vann- og innbruddskader

Alle andre plutselige og uforutsette skader  
Avbruddstap i inntil 18 måneder

Bedrifts- og produktansvar ved ting- og
personskade

Rekonstruksjon av arkiver, datafiler
eller lignende

Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade
Lagring og destruksjon av miljøfientlig avfall etter
erstatningsmessig skade
Vinduer og skilt
Bygningsmessig tilleggsinnredning
Underslag, bedrageri og lignende
Ran og overfall
Rettshjelp