Skaff et finansieringsbevis

Finansieringsbeviset er en garanti fra banken som bekrefter hvor mye du kan låne, og en ekstra trygghet for både kjøper og selger.

Søk om finansieringsbevis

Søk boliglån

Når du søker boliglån tar banken en helhetsvurdering av økonomien og livssituasjonen din. Det er hovedsakelig to ting som vurderes: egenkapital og betjeningsevne.

Kravet om egenkapital er 15 prosent ved kjøp av bolig. Har du sikkerhet i annen eiendom eller realkausjonist, kan banken fravike kravet om egenkapital.

Kravet til betjeningsevne vurderes ut ifra hvor mye økonomien din tåler ved for eksempel rentestigning. Banken gjør en helhetsvurdering av betjeningsevnen din basert på faktiske inntekter og utgifter, forventet inntektsutvikling, siste skattemelding, tidligere lønnsslipper og eventuelle ekstrainntekter.

Du kan enkelt søke om søke om boliglån på nett eller kontakte rådgiveren din i banken.

Vurder om du trenger mellomfinansiering

Tenker du på å kjøpe ny bolig før du har solgt den du bor i? Da kan mellomfinansiering – et kortsiktig lån som gjør at du kan overta ny bolig før du har mottatt oppgjøret for salget av den gamle – være nyttig.